Den grafiska industrin idag

Idag jobbar 15 300 personer inom den grafiska branschen. De senaste årens digitala utveckling har förändrat den grafiska branschen och nya affärsmodeller och erbjudanden har skapats. Den ökade E-handeln har gjort att efterfrågan på hållbara förpackningar ökar, digitaltrycket har gjort det lättare att trycka mindre upplagor till ett billigare pris och många tryckerier har utökat sina tjänster till att också erbjuda bland annat lagerhållning och distribution av färdigt tryckmaterial.

Vanliga tryckmetoder

Trots att ny teknik som exempelvis 3D-printing och digitala etiketter börjat göra sitt intåg i den grafiska industrin används fortfarande främst 5 trycktekniker – digitaltryck, offsettryck, flexografiskt tryck, tampon tryck och screentryck.

Digitaltryck

Digitaltryck används framförallt vid små upplagor, men i takt med att tekniken och kvaliteten förbättrats har också möjligheterna ökat. Idag är det en allt vanligare tryckmetod för både broschyrer, affischer, etiketter, kartonger och förpackningsmaterial. En flexibel metod som snabbar på leverans samt inställningstider. Gemensamt för samtliga digitala trycktekniker är att hela processen från dator till papper sker utan att det behövs något mellansteg, exempelvis tryckplåtar och filmer, för att överföra färgen till papperet.

Offsettryck

Offset är en allmänt använd tryckteknik där den färgburna informationen är överförd från en tryckplåt till trycksakens material (normalt papper) via en gummiduksbeklädd cylinder. CMYK tryck är det vanligaste trycket, cyan, magenta, gul och svart. Det finns två huvudvarianter av offsettryck: arkoffset (tryck på skurna pappersark) och rulloffset (tryck på pappersrullar). Arkoffset är den mest utbredda trycktekniken och används för att framställa allt från enkla reklamblad, foldrar, broschyrer, årsredovisningar, affischer och exklusiva böcker till förpackningar. Vid stora upplagor, exempelvis reklam, dags- och veckotidningar, är rulloffset den vanligaste tryckmetoden.

Flexografiskt tryck

Denna tryckmetod använder klichéer gjorda av gummi eller plast som sätts på roterande valsar och har mycket hög hastighet. Valsarna färgar eller trycker på pappret i upp till fyra rena PMS-färger. Med flexo kan man trycka på de flesta material och det är därför en vanlig tryckteknik inom förpacknings- och hygienpappersindustrin på till exempel papper, kartong, plast och metall.

Tampontryck

Burkar och plastförpackningar trycks med fördel med hjälp av tampontryck. Trycket görs genom en tampon (silikonkudde) som ”hämtar” upp trycket från en kliché gjord av stålmaterial med en etsad yta föreställande tryckmotivet. Tamponen, som vanligtvis är gjord av silikongummi, tar upp färgen från den etsade ytan på klichén för att sedan pressas mot tryckobjektets yta och som sedan förs på produkten som ska tryckas. Den här tryckmetoden är vanlig vid tryck på böjda ytor, till exempel på burkar, muggar, plastförpackningar och pennor.

Screentryck

Denna tryckteknik bygger på att färg med hjälp av en rakel pressas genom en tunn schablon av silkes- eller polyesterväv som är fastspänd i en ram. Vissa etiketter kan även tryckas med denna metod. Vid Screentryck går det endast att trycka en färg åt gången, men genom att trycka nya lager färg på samma underlag kan den slutliga bilden ha oändligt många färger, som antingen skapats med hjälp av raster eller med heltäckande färger. Vanligt förekommande är screentryck på textil, papper, vinyl, plast, trä och glas.