Plugga

Det finns många olika utbildningsmöjligheter för dig som är nyfiken på en framtid i den grafiska branschen. Oavsett om du är teoretiskt eller praktiskt lagd finns det utbildningar för alla!

Teknikcollege

När du letar efter en teknisk utbildning kan du hålla utkik efter kvalitetsstämpeln Teknikcollege. Bakom initiativet ligger Industrirådet som är Sveriges största samverkansplattform mellan kommuner, utbildningssamordnare och företag när det gäller kompetensförsörjning för industrin. Teknikcollege certifierar utbildningar utifrån att de granskat tio kvalitetskriterier som teknik- och industriföretag har tagit fram. På Teknikcolleges hemsida kan du läsa mer om initiativet samt om vilka skolor samt program som har denna certifiering.

Läs mer om Teknikcollege

Gymnasiet

Från gymnasiet är framför allt tekniska yrkesprogram en bra grund för ett framtida grafiskt arbete. Det Industritekniska programmet men även El- och energiprogrammet med inriktning automation förbereder dig för arbete i den grafiska industrin. Teknikprogrammet, särskilt med ett fjärde yrkesinriktat år, kan också vara ett alternativ. Flera inriktningar på det estetiska programmet innehåller också delar som efterfrågas i den grafiska branschen. Din gymnasieutbildning kan vara upplagd som ”lärlingsutbildning” där du tillbringar en  stor del av utbildningen på ett eller olika företag i den grafiska branschen.

Sunne Gymnasieskola Broby

Grafisk produktion / Industritekniska programmet

Grafisk produktion inom Industritekniska programmet är ett yrkesförberedande program som leder till spännande jobb och möjlighet till grundläggande högskolebehörighet. Efter utbildningen kan du gå direkt ut i jobb inom tryckbranschen med hela världen som arbetsfält. Programmet har riksintag vilket innebär att du kan söka var än du bor i Sverige.

Läs mer

Viskastrandsgymnasiet Borås

Industritekniska programmet – Grafisk teknik och design

På det här programmet blir du expert på allt som gäller trycksaker, från idé till färdig produkt. Du får kunskap om hela tryckprocessen och lär dig förarbete (prepress), olika trycktekniker och den viktiga efterbehandlingen. Du får arbeta med olika material och lära dig vilka metoder och tekniker du ska använda dig av.
Vi har en prepressutrustning av bra kvalitet där du lär dig färghantering och bildbehandling med hjälp av de bästa programmen för grafiskt arbete.

Läs mer

Gymnasieutbildningar i resten av landet

El- och energiprogrammet med inriktning automation

Teknikprogrammet

Estetiska programmet inriktning bild och form

Industri-tekniska programmet

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är ett utvecklingsprogram för dig som är 25 år eller yngre. Yrkesintroduktionen är upp till ett år och fokuserar på färdighetsträning. Här blandar du plugget  med ”att jobba på riktigt” och får en personlig handledare. Målet är att du efter yrkesintroduktion ska ha den kompetens som efterfrågas för jobb i den grafiska branschen.

Bakom detta står Grafiska Företagen och GS-facket som har ett avtal om yrkesintroduktion i den grafiska industrin.För att få kontakt med grafiska företag som är intresserade av att anställa kan du kontakta någon av våra medlemsföretag från kartan på startsidan, eller ta hjälp av Arbetsförmedlingen .

Yrkeshögskola

Brobygrafiska i Sunne

Prepress- och trycktekniker förpackningsproduktion

Tvåårig YH-utbildning. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av teknik, automatiska flöden och att styra en produktion med kvalitet och lönsamhet. Du lär dig att anpassa förpackningsdesign från digitala filer till tryckbara förpackningar och problemsökning i produktionskedjan för att nå bästa tryckresultat.

Film om Prepress- och trycktekniker för förpackningsproduktion.

Brobygrafiska har två andra YH-utbildningar som är kopplade till den grafiska industrin. Se filmer om dem och läs mer på Brobygrafiskas hemsida.

Film om Förpackningsdesigner.

Film om Grafisk formgivare/tekniker.

Film om Brobygrafiska.

Läs mer

Yrgo högre utbildning Göteborg

IP Grafisk produktion & form

Kommunikativ kompetens, kombinerad med erfarenhet av att framställa webbsidor och tryckfärdiga original, efterfrågas av många företag och organisationer. Efter utbildningen kommer du att vara specialiserad när det gäller digital originalframställning för olika medier och material. Du kommer att ha goda kunskaper i att samla in, sammanställa och formge information. Du lär dig producera text, typografi, bild, arbeta med färg och form samt att på ett professionellt sätt färdigställa en slutprodukt för tryck, print och webb.

Läs mer

Förpackningsteknik i Helsingborg

En 2-årig yrkeshögskoleutbildning / 400p, med en utbildningsplan anpassad för näringslivets behov och med en oslagbar blandning av teoretiska studier och praktik på medverkande företag.

Läs mer

Högskola

Malmö Universitet

Produktionsledare – media, medieproduktion och processdesign, kandidat, 180 hp

Under utbildningen lär du dig att utnyttja ny medietekniks många möjligheter. Du får också självständigt och kreativt skapa lösningar utifrån verklighetsbaserade problem. Du lär dig analysera, hantera och utveckla processer i olika medier samt får planera och vara delaktig i utveckling av lösningar för informationsproduktion och informationsdistribution.

Läs mer

Högskolan Dalarna

Grafisk design för digitala och tryckta media, kandidat, 180 hp

Du skapar grafisk design till dagens digitala medier och låter din formkänsla gå hand i hand med ditt teknikintresse! Tre år med formgivning, webbdesign och digital kommunikation – design thinking helt enkelt!

Läs mer

Linköpings Universitet

Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation, 180 hp

Det här är utbildningen för dig som vill bli en kreativ och tekniskt skicklig designer och kommunikatör med kompetens att möta en snabbt föränderlig och global medie- och kommunikationsbransch.

Läs mer

KTH Stockholm

Medieteknik, civilingenjör 300 hp

Medieteknikprogrammet är en tvärvetenskaplig utbildning där du får kunskaper inom den senaste tekniken, men även inom mediedesign. Efter examen har du många spännande karriärmöjligheter och kan exempelvis jobba inom tidnings- och förlagsbranschen, på filmproduktionsbolag, TV- och radioföretag, inom spel- och underhållningsbranschen eller med sociala medier.

Läs mer

Här finner du en rad olika utbildningar runt om i Sverige inom grafisk produktion.

Hitta din högskoleutbildning här