För dig som ska plugga vidare

Här har vi samlat information för dig som vill plugga vidare efter gymnasiet – med siktet inställt på den grafiska industrin. För att ge dig själv en fördel när du söker arbete inom den grafiska industrin kan en högre utbildning vara bra. Arbetet i den grafiska industrin är ett hantverksyrke och därför kan det vara bra att gå en utbildning på en yrkeshögskola. En utbildning på en yrkeshögskola innebär att du får testa arbetet praktiskt, vilket förbereder dig för ditt framtida jobb. Det finns även möjlighet att läsa vid högskola eller universitet.

Grundläggande yrkesutbildning kan även ges inom den kommunala vuxenutbildningen, s.k. yrkesvux. I många fall bedrivs denna till stor del arbetsplatsförlagd. Denna är framför allt öppen för individer som saknar examen från gymnasiet.

Om Teknikcollege-stämpeln

När du letar efter en teknisk utbildning vill vi tipsa dig om att hålla utkik efter kvalitetsstämpeln Teknikcollege. Om en utbildning har Teknikcollege-stämpeln betyder det att utbildningen har ett bra samarbete med näringslivet och ökar chanserna för att få jobb.

Läs mer om Teknikcollege

Yrkeshögskoleutbildningar

Med yrkesutbildning menas egentligen alla utbildningar som syftar till ett speciellt yrke. Det finns yrkesutbildningar på några månader upp till långa högskoleutbildningar. I vardagligt tal brukar man ofta syfta på gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar, lärlingsutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar.

I Sverige utgör gymnasiets yrkesutbildningar grunden för mycket av det yrkeskunnande som krävs på arbetsmarknaden. Det är få elever som får en grundläggande gymnasieutbildning för grafisk industri, men många elever på Industritekniska programmet och el och energiprogrammet man vara väl förberedda för olika arbetsuppgifter inom grafisk bransch. Även teknikprogrammet, särskilt med ett fjärde yrkesinriktat år kan vara intressant.

Grundläggande yrkesutbildning kan även ges inom den kommunala vuxenutbildningen, s.k. yrkesvux. I många fall bedrivs denna till stor del arbetsplatsförlagd. Denna är framför allt öppen för individer som saknar examen från gymnasiet.

Många företag tvingas stå för grundläggande utbildning då matchningen i gymnasieskolan mycket lite speglar arbetsmarknaden. I många fall sker denna utbildning som en naturlig del i anställningen.

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasiala yrkesutbildningar. Den skall styras av arbetsmarknadens behov och utbildare får ett tidsbegränsat tillstånd och finansiering för att bedriva utbildningen. Varje utbildning skall ha en ledningsgrupp där företagen är i majoritet. Ledningsgruppen har ett stort inflytande över utbildningen.

Brobygrafiska i Sunne

Grafisk formgivare/tekniker

Som grafisk formgivare/tekniker kommer du lära dig både om designkoncept men även att kunna säkerställa produktionen av upplevelser i både digital- och printmiljö. Dagens samhälle kräver mer och mer kommunikation, och denna moderna utbildning ger dig de senaste kunskaperna för att kunna hantera detta.

Utbildningen passar dig som gillar grafisk formgivning, teknik och att tänka i medieöverskridande banor.

Läs mer om utbildningen

Förpackningsteknik i Helsingborg

Förpackningstekniker

Utbildningen är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning med en utbildningsplan anpassad för näringslivets behov. Utbildningen blandar teoretiska studier med praktik på medverkande företag.

Läs mer om utbildningen

Nackademin

Förpackningsutvecklare/- designer

Om du är kreativ, praktisk och teknisk, intresserad av formgivning, konstruktion, teknik och marknadsföring – titta hit! På Nackademin kan du utbilda dig till professionell förpackningsdesigner. Genom utbildningen Förpackningsutvecklare/-designer lär du dig att utveckla förpackningskoncept med helhetsperspektiv – allt från idé till färdig produkt.

Läs mer om utbildningen

Yrgo Högre Utbildning Göteborg

IP Grafisk produktion & form

Denna utbildning kommer ge dig specialisering inom digital originalframställning för olika medier och material. Dessutom ger den dig goda kunskaper i att samla in, sammanställa och formge information. Du lär dig producera text, typografi, bild, arbeta med färg och form samt att på ett professionellt sätt färdigställa en slutprodukt för tryck, print och webb.

Läs mer om utbildningen

Högskoleutbildningar

Det finns en rad utbildningar vid högskolor och universitet runtom i Sverige som förbereder dig för jobb i den grafiska industrin. Man kan både välja utbildning som fokuserar på det kreativa arbetet innan tryck, utbildningar som fokuserar på hantverket vid tryckprocessen och mer tekniska ingenjörsutbildningar.

KTH

Medieteknik, civilingenjör 300 hp

Medieteknikprogrammet är en tvärvetenskaplig utbildning där du inte bara får kunskaper inom den senaste tekniken – du får också värdefull kunskap inom mediedesign. Efter passerad examen har du många spännande karriärmöjligheter och kan exempelvis jobba inom tidnings- och förlagsbranschen, på filmproduktionsbolag, TV- och radioföretag, inom spel- och underhållningsbranschen eller med sociala medier.

Läs mer om utbildningen

Linköpings universitet

Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation, 180 hp

Denna utbildning är för dig som är kreativ och vill bli en tekniskt skicklig designer och kommunikatör med kompetens att möta en snabbt föränderlig och global medie- och kommunikationsbransch.

Läs mer om utbildningen

Malmö Universitet

Medieproduktion och processdesign, kandidat 180 HP

Under utbildningen lär du dig att utnyttja de många möjligheter ny medieteknik erbjuder. Förutom det får du också självständigt och kreativt skapa lösningar på verklighetsbaserade problem. Du lär dig analysera, hantera och utveckla processer i olika medier. Dessutom får du planera och vara delaktig i utveckling av lösningar för informationsproduktion och informationsdistribution.

Läs mer om utbildningen