Olika yrken i den grafiska industrin

Print finns precis överallt – på ditt mjölkpaket, dina konsertbiljetter och på kartongen till dina nya skor. Dagens grafiska företag söker hela tiden efter nya kompetenser och anställer hundratals nya medarbetare varje år!

Grafiska industrin idag

Idag använder den grafiska industrin främst 5 olika tryckmetoder – digitaltryck, offsettryck, flexografiskt tryck, tampontryck och screentryck. De olika metoderna används i olika sammanhang, till exempel används offsettryck vid stora tryckupplagor medan digitaltryck används främst till mindre upplagor (även om de numera också går att använda i större skala också!). Vid tryck av burkar eller plastförpackningar används tekniken tampontryck, medan screentryck används vid exempelvis tryck av t-shirts.

Digitaliseringen skapar dessutom en spännande utveckling och gör att branschen söker såväl traditionella som helt nya kompetenser. I många fall är grafisk industri ledande i teknisk utveckling. Detta gör att företagen kan erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter för många, kanske för dig.

Yrken inom den grafiska industrin

Många jobb finns inom produktionsdelen men andelen inom t ex IT ökar alltmer. Den viktigaste delen av arbetet i ett grafiskt företag är den som sker på golvet, det vill säga den som innefattar teknik- och maskinhantverk. Därför söker företagen dig som är intresserad av att jobba med att producera och förverkliga andras idéer.

Företagen söker framförallt dig som har en förståelse för produktion och den grafiska processen, bland arbetsuppgifterna finns bland andra följande roller:

Digital tryckare

Digitala tryckare har ofta inledande kontakt med tryckeriets kunder, och arbetar sedan med trycket från början till slut.

Efterbehandlare

Som efterbehandlare lägger du en sista touch på en trycksak, till exempel genom att laminera, häfta broschyrer eller binda böcker.

Storbildsproducenter

Storbildsproducenter skapar stort tryckmaterial, exempelvis till kunder som ställer ut på mässor och anordnar event.

Tryckare

Tryckare (kallas också för maskinoperatör inom grafisk industri eller printoperatör) hanterar olika tryckpressar, fyller på färg, fäster tryckplåtar och ser till att pressarna fungerar.

Förpackningstekniker

Förpackningstekniker hanterar utformandet och produktionen av alla sorters förpackningar. De kan också arbeta med den del av produktionen där en förpackning trycks med olika tekniker.

Flexotryckare

Flexotryckare jobbar ofta med flera trycktekniker och kan också ha som uppgift att ordna material till tryckpressarna och granska ordrar innan tryckning.

Färgnyanserare

Som färgnyanserare gäller det att kunna se detaljerna i olika färgnyanser. Tillsammans med produktionsledningen förbättrar färgnyanserare effektiviteten i tryckpressarna.

Bokbindare

Utöver böcker arbetar bokbindare även med broschyrer, tidsskrifter, häften och andra trycksaker. Vill man binda böcker hantverksmässigt arbetar man med traditionella metoder och tillverkar mindre upplagor.

Offsettryckare

Offsettryckare arbetar genom att sätta i plåtar som rullas mot en gummiduk med färg för att sedan överföra ett tryck till papper. Offsettryck används bl.a. för tryck av stora upplagor, tidningsomslag, och affischer.

Övriga roller

Förutom dessa roller i den grafiska industrin behövs också andra kompetenser. Många företag söker industrielektriker, IT-kompetens, underhållspersonal, och mycket annat. Det kan alltid vara värt att se den grafiska industrin som en tänkbar framtida arbetsplats – vad man än vill arbeta med.