Olika yrken i den grafiska industrin

Print finns precis överallt – på ditt mjölkpaket, dina konsertbiljetter och på kartongen till dina nya skor. Dagens grafiska företag söker hela tiden efter nya kompetenser och anställer hundratals nya medarbetare varje år!Grafiska industrin idag

Idag använder den grafiska industrin främst 5 olika tryckmetoder – digitaltryck, offsettryck, flexografiskt tryck, tampontryck och screentryck. De olika metoderna används i olika sammanhang, till exempel används offsettryck vid stora tryckupplagor medan digitaltryck används främst till mindre upplagor (även om de numera också går att använda i större skala också!). Vid tryck av burkar eller plastförpackningar används tekniken tampontryck, medan screentryck används vid exempelvis tryck av t-shirts.

Digitaliseringen skapar dessutom en spännande utveckling och gör att branschen söker såväl traditionella som helt nya kompetenser. I många fall är grafisk industri ledande i teknisk utveckling. Detta gör att företagen kan erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter för många, kanske för dig.

Yrkesroller inom den grafiska industrin

Produktionsflödet inom grafisk industri går igenom fyra faser. Där fas tre är det som sker ute på tryckeriet och i tryckpressarna. Nedan följer korta beskrivningar av de olika faserna samt några av de yrkesroller som finns i den grafiska industrin.

Fas 1: Idé och koncept

Vad vill vi/kunden uppnå? Vem är mottagare? Vad vill vi att mottagaren ska göra med trycksaken?

Första steget sköts oftast av t.ex. marknadsavdelningar eller reklambyråer. Även många tryckerier har idag egna inhousebyråer som kan stå för konceptualisering.

 • Strategiskt arbete
 • Kreativt arbete

Fas 2: Kreativ produktion

Vilken typ av trycksak ska vi göra? Hur ska trycksaken se ut? Hur ska den användas?

I andra steget formas konceptet till verkliga produkter. Här bestäms bl.a. vilket typ av material och tryckmetod som ska användas och om det ska ske någon efterbehandling av trycksaken.

 • Bild och text
 • Layout

Roll: Grafisk formgivare

Denna person svarar för den grafiska formgivningen av en trycksak, förpackning eller webbplats.

Fas 3: Industriell produktion

Den tredje fasen innehåller tre steg. Här blir idé och koncept en färdig trycksak.

1. Prepress: Förberedelse innan tryck.


Roll: Prepresstekniker/Originalare

Person som ser till att dokument färdigställs för tryckning. Det handlar om att ta emot mestadels digitalt material, men även fotografier och tidigare tryck för scanning, samt ombrytning (layout) och utskjutning (sidplanering) för att tryckarken ska läggas upp på bästa sätt i tryckpressen. Goda kunskaper i färghantering krävs för detta arbete.

2. Tryck: Från PDF till trycksak. Offset-, digital- och flexotryck är de vanligaste teknikerna idag


Roll: Tryckare/Printoperatör

Den som använder tryckpressen och ser till att den fungerar, att färgen kommer på papper med kvalitet anpassad efter kundens behov och önskemål.

3. Efterbehandling: Ex. laminering, lackering, foliering, bindning


Roll: Efterbehandlare/Bokbindare

Jobbar med det som behöver göras med trycksaker från det de lämnar tryckpressen/skrivaren. Efterbehandlingen (även kallat ”binderiet” från bokbinderi) är det sista som görs på tryckeriet. Här binds böcker ihop, broschyrer häftas och omslag lamineras och mycket mer.

Fas 4: Logistik:

När trycksaken är klar är den sista fasen distribution. Detta sköter tryckeriet själva eller så tas hjälp av en distributionsfirma.

Övriga roller

Utöver ovanstående finns det som på de flesta företag övergripande roller så som:

 • VD
 • Administratör/ekonom
 • Försäljningschef
 • Marknadschef
 • Miljöchef
 • Produktionschef
 • Personalansvarig
 • Projektledare
 • Säljare
 • Teknisk chef