Om GrafX

GrafX är ett projekt som drivs i samarbete mellan Grafiska Företagen och GS-facket. Syftet är att få dig att upptäcka den grafiska industrin.

Om Grafiska Företagen

Grafiska Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den grafiska industrin. Grafiska Företagen företräder de 400 medlemsföretagen och arbetar för att säkerställa en långsiktig och god utveckling för hela branschen.

Om GS-facket

GS-facket är ett fackförbund för samtliga anställda i den grafiska branschen. Förutom den grafiska branschen arbetar man också för anställda inom skogsbruk och träindustrin.