Förpackningsteknik i Helsingborg

Förpackningstekniker

Utbildningen är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning med en utbildningsplan anpassad för näringslivets behov. Utbildningen blandar teoretiska studier med praktik på medverkande företag.

Läs mer om utbildningen